Trong tiếng Việt, các bạn có biết khi nào thì dùng dấu chấm phẩy (;), sau dấu hai chấm (:) có viết hoa không?

Mình không biết có quy định hay nguyên tắc nào trong những trường hợp này không? ai biết cho mình biết với. Thông thường mình hay dùng dấu chấm phẩy (;) trong những trường hợp sau dấu hai chấm (:) hoặc câu mà có nhiều ý, trong mỗi ý có những dấu phẩy trong đó. VD Trong ... Ta có: a) ...., ... , .....; b)... hiển thị thêm Mình không biết có quy định hay nguyên tắc nào trong những trường hợp này không? ai biết cho mình biết với.
Thông thường mình hay dùng dấu chấm phẩy (;) trong những trường hợp sau dấu hai chấm (:) hoặc câu mà có nhiều ý, trong mỗi ý có những dấu phẩy trong đó.
VD Trong ... Ta có:
a) ...., ... , .....;
b) ....., ...., ....;
c) .............. .
Nếu trong các ý nhỏ không có dấu phẩy (,) thì mình vẫn dùng dấu chấm phẩy được không? trong trường hợp này thay dấu chấm phẩy bằng dấu phẩy có được không?
Còn sau dấu hai chấm mình thấy viết hoa thì trông nó đẹp, hợp lý nhưng hình như không nhất thiết phải vậy, chỉ viết hoa trong những trường hợp nó là danh từ riêng phải không?
Cập nhật: Tài liệu của mình đưa đi kiểm duyệt có nhà xuất bản thì sửa bắt viết hoa sau dấu hai chấm hết, có nhà xuất bản thì không nhất thiết, tùy từng trường hợp, mình đòi coi văn bản quy định, họ không có mà cứ tùy tiện hành mình.
15 câu trả lời 15