• Khoa học Tự nhiên >
 • Hóa học
 • Khoa học Tự nhiên >
 • Hóa học

Tại sao trg H2O2 có số oxi hóa là -1?

 • Theo dõi công khai
 • Theo dõi riêng tư
 • Bỏ theo dõi
Trong sgk Hóa 10 ghi là -1 là số oxi hóa trung gian của các số oxi hóa -2 và 0 của oxi. Tại sao ng` ta lại biết số oxi hóa của oxi là -2 và 0, 2 số oxi hóa đó có í nghĩa gì. Sao phải ...hiển thị thêm
Câu trả lời hay nhất
 • NDK đã trả lời 7 năm trước
Trước tiên bạn cần nhớ lại khái niệm về số oxi hóa là gì đã và hiểu nó" Số oxi hóa là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion". Sau đó ngược trở lại, bạn hiểu thế nào là liên kết ion: "Liên kết ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu". Tiếp tục ngược trở lại nữa là bạn hiểu thế nào là ion, là độ âm điện, là qui tắc bát tử (8electron)... Rồi đọc lời giải thích sau:
Do oxi có 6 electron (e) ở lớp ngoài cùng nên luôn có xu hướng nhận hoặc góp chung với 2e nữa(để thỏa mãn qui tắc bát tử) nên oxi trong hợp chất có thể có số oxi hóa -2 đến +2 (có trong hợp chất OF2 ít gặp). Nhưng oxi là nguyên tố có độ âm điện là 3,44 là độ âm điện lớn (chỉ kém flo 3,98), nên khi liên kết với các nguyên tố khác có độ âm điện nhỏ hơn (khả năng hút e kém hơn oxi) thì oxi sẽ thể hiện số oxi hóa âm.
Từ đây bạn quay trở lại cách xác định số oxi hóa. Trong đa số các hợp chất oxi đều có SOH là -2 (ví dụ: Na2O (-2) do độ âm điện của Na kém O và Na nhường 1 e sang cho O trong phân tử) trừ các hợp chất OF2, hợp chất peoxit, supeoxit.
H2O2 là hiđropeoxit. Mà H có độ âm điện 2,20 kém O nên H có SOH dương, còn oxi có SOH âm. => H chỉ có thể có SOH +1. Theo qui tắc xác định SOH thì O sẽ có SOH -1.
+ Do oxi còn có SOH -2, 0... nên SOH -1 có thể coi là SOH trung gian, nên O này có thể có tính oxi hóa (bị giảm SOH, thường là -2), hoặc có tính khử (bị tăng SOH, thường là 0 do đây là SOH bền).
+Từ SOH của mỗi nguyên tố trong hợp chất, chúng ta có thể dự đoán được tính oxi hóa - khử của nguyên tố đó trong hợp chất, từ đó dự đoán tính chất của hợp chất và dự đoán được sản phẩm của một phản ứng nào đó.
+ H2O2 có thể tan trong nước với bất kì tỉ lệ nào tức là với một lượng nước nhất định (ví dụ 1 lít nước) nó có thể tan bao nhiêu thể tích H2O2 tùy thuộc vào lượng mình pha. Pha bao nhiêu nó tan hết bấy nhiêu. Tỉ lệ ở đây là tỉ lệ về "lượng" giữa H2O2 và nước khi đem pha.
Cuối cùng chúc bạn học tốt môn hóa học!

Source:

SGK hóa học 10
 • 1
  0
 • Bình luận

Câu trả lời khác (3)

Được xếp hạng cao nhất
 • Được xếp hạng cao nhất
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • hoang_hiepsi đã trả lời 7 năm trước
  theo quy ước thì SOH của H luôn là +1 => O trong H2O2 phải là -1 ( cân bằng ).
  Đây là dạng "không bền" vì nó dễ bị phân hủy thành H2O và [O], có lẽ vậy nên được gọi là "trung gian".
  • 1
   0
  • Bình luận
 • nhat_chi_mai đã trả lời 9 tháng trước
  ukm
  • 0
   0
  • Bình luận
 • voldemort đã trả lời 7 năm trước
  Bạn có biết H2O2 là j ko, nó là nước oxy già. Nên tan vô hạn trong nước sao lại không hiểu.
  • 0
   0
  • Bình luận
 • Tại sao trg H2O2 có số oxi hóa là -1?
  Trong sgk Hóa 10 ghi là -1 là số oxi hóa trung gian của các số oxi hóa -2 và 0 của oxi. Tại sao ng` ta lại biết số oxi hóa của oxi là -2 và 0, 2 số oxi hóa đó có í nghĩa gì. Sao phải lấy số oxi hóa trung gian là -1.
  Cho mình hỏi thêm là H2O2 tan trg nước với bất kì tỉ lệ nào là ý nói gì.
  THX !!!
  Đăng nhập 

  để thêm câu trả lời của bạn

3

Ai đang theo dõi câu hỏi này?

  %
  CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
  Thành viên kể từ:
  Điểm: Điểm: Cấp bậc
  Tổng số câu trả lời:
  Số điểm tuần này:
  Theo dõi
   
  Bỏ theo dõi
   
  Chặn
   
  Bỏ chặn