Cho tôi hỏi về chất lượng các mạng Điện thoại di động ở Việt Nam ?

tôi sắp về nước cần phải sắm 5 cái dtdd cho mọi người mà không biết mạng nào chất lượng tốt nhất trong khi tất cả các mạng điện thoại ở VN đua nhau giảm giá Tôi nghe nói chỉ có mạng EVNTelecom gì đó là không giảm giá khuyến mại gì cả ,. có phải mạng EVN chất lượng cuộc gọi là tốt nhất không? (vì VN mình có... hiển thị thêm tôi sắp về nước cần phải sắm 5 cái dtdd cho mọi người mà không biết mạng nào chất lượng tốt nhất trong khi tất cả các mạng điện thoại ở VN đua nhau giảm giá
Tôi nghe nói chỉ có mạng EVNTelecom gì đó là không giảm giá khuyến mại gì cả ,. có phải mạng EVN chất lượng cuộc gọi là tốt nhất không? (vì VN mình có câu:" của rẻ là của ôi" mà!)
7 câu trả lời 7