Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn áp dung cho đèn cầu thang ngoài cách mắc:

A nối tiếp [ công tăc1 nối tiếp công tắc2] nối tiếp bóng đèn
như trong sgk công nghệ 9 thì còn cách nào khác không
3 câu trả lời 3