Những điều gì sẽ xẩy ra ở một xã hội có trình độ khoa học công nghệ phát triển rất cao?

Khi trình độ KHCN phát triển rất cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp như sản xuất hàng hoá, giao thông, năng lượng, ... cơ bản được tự động hóa hoàn toàn. Máy móc gần như hoàn toàn thay thế cho vai trò con người. Lúc đó xã hội sẽ có những biến đổi gì xét trên mọi mặt: kinh tế, văn hóa, chính trị, đạo đức xã hội?... hiển thị thêm Khi trình độ KHCN phát triển rất cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp như sản xuất hàng hoá, giao thông, năng lượng, ... cơ bản được tự động hóa hoàn toàn. Máy móc gần như hoàn toàn thay thế cho vai trò con người. Lúc đó xã hội sẽ có những biến đổi gì xét trên mọi mặt: kinh tế, văn hóa, chính trị, đạo đức xã hội? Hay là bạn cho rằng mọi sự là NGUYỄN Y VÂN ?
Cập nhật: Riêng tôi thì nghĩ rằng đáng mừng thì ít mà đáng lo thì nhiều, vì sự phát triển đến mức thái quá, cực đoan này: @ Về Kinh tế - xã hội: máy móc thay thế hết con người trong sản xuất, cho đến dịch vụ, thì các kỹ thuật cao như công nghệ mạng toàn cầu với đa chức năng sẽ tước đoạt hầu hết việc làm cuat người lao... hiển thị thêm Riêng tôi thì nghĩ rằng đáng mừng thì ít mà đáng lo thì nhiều, vì sự phát triển đến mức thái quá, cực đoan này:

@ Về Kinh tế - xã hội: máy móc thay thế hết con người trong sản xuất, cho đến dịch vụ, thì các kỹ thuật cao như công nghệ mạng toàn cầu với đa chức năng sẽ tước đoạt hầu hết việc làm cuat người lao động. Nạn thất nghiệp tăng đột biến là nguy cơ thứ nhất.
Mâu thuẫn giữa các nhà tư bản với nhau sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt để cạnh tranh thị trường, thị phần. Khi KHCN phát triển cực thịnh, thì sự hơn kém về chất lượng, tốc độ sẽ không khác nhau nhiều. Như vậy, cuộc chiến giành giật thị trường không còn là các bài toán về chất lượng về hiệu quả sản xuất nữa, mà sẽ là súng đạn, bạo lực!
Quan hệ bất bình đẳng trầm trọng giữa một nhóm nhỏ các Đại Tư bản và số đông quần chúng còn lại: Của cải xã hội lúc này thâu tóm hết vào tay một nhóm nhỏ. Số đông còn lại phải đối mặt với thất nghiệp và đói nghèo. Đây là nguyên nhân sinh ra bất ổn xã hội rất trầm trọng.
Cập nhật 2: @ Về triết học và các yếu tố tinh thần: con người đứng trước sự trống vắng và hụt hẫng về tư tưởng. Chủ thuyết về CNXH sẽ phải xem xét lại nhiều vấn đề. Ví dụ khái niệm "bóc lột" và "giá trị thặng dư" đã thay đổi về nguyên lý, hình thức, mức độ tác động, dẫn đến hàng loạt vấn đề cơ bản của học... hiển thị thêm @ Về triết học và các yếu tố tinh thần: con người đứng trước sự trống vắng và hụt hẫng về tư tưởng. Chủ thuyết về CNXH sẽ phải xem xét lại nhiều vấn đề. Ví dụ khái niệm "bóc lột" và "giá trị thặng dư" đã thay đổi về nguyên lý, hình thức, mức độ tác động, dẫn đến hàng loạt vấn đề cơ bản của học thuyết này phải thay đổi theo.
Tương tự vậy học thuyết của CNTB cũng đối mặt với những thay đổi lớn trong khái niệm về thì trường, về lợi nhuận, bản chất cạnh tranh, về sức mua ... Thị trường trước đây phát triển mạnh mẽ bao nhiêu thì nay lại suy thoái bấy nhiêu do số đông không có việc làm, nhu cầu tiêu dùng và lượng tiền lưu thông xụt giảm .
Đạo đức con người sẽ có những biến động nghiêm trọng do những cú sốc lớn trong đời sống kinh tế xã hội. các chuẩn mực đạo đức cũ lung lay, tư tưởng con người bị khủng hoảng là mồi ngon cho khủng bố, bạo lực, tội phạm hoành hành.
Nhưng có lẽ chính trong đau thương hoạn nạn đó, con người dần dần nhận ra những giá trị đạo đức tinh thần sẽ là cứu cánh cho
Cập nhật 3: sự tồn tại của loài người. Có thể những tôn giáo có giá trị nâng đỡ tinh thần cao cả sẽ lại bắt đầu hồi sinh và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ này. @ Văn hoá, nghệ thuật: sẽ là tấm gương phản ảnh rõ nét nhất đời sống xã hội. Do đó nó sẽ trải qua một thời kỳ giằng xé, đau đớn và cuối cùng sẽ có một tiền đồ sán... hiển thị thêm sự tồn tại của loài người. Có thể những tôn giáo có giá trị nâng đỡ tinh thần cao cả sẽ lại bắt đầu hồi sinh và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ này.

@ Văn hoá, nghệ thuật: sẽ là tấm gương phản ảnh rõ nét nhất đời sống xã hội. Do đó nó sẽ trải qua một thời kỳ giằng xé, đau đớn và cuối cùng sẽ có một tiền đồ sán lạn hơn, khi xã hội với nền tảng đạo đức được thiết lập và phát triển...

Thực ra đây chỉ là các phỏng đoán cá nhân, hạn hẹp về tầm nhìn, mong được các bạn phản biện và nêu ý kiến của mình.
11 câu trả lời 11