Tự đặt câu hỏi và tự trả lời !?

Y!H&Đ nghĩ sao về trường hợp này ? Tôi đã gửi tin nhắn đến acount của langtuyeugirl và Tuanclml như sau: "Chào langtuyeugirl, Tôi xin nhắc nhở bạn về việc bạn tự đặt câu hỏi để chính một acount khác của bạn (Tuanclml ) trả lời và bạn "nhắm mắt" bình chọn cho chính bạn để có nhiều điểm. Bạn đã vi... hiển thị thêm Y!H&Đ nghĩ sao về trường hợp này ?
Tôi đã gửi tin nhắn đến acount của langtuyeugirl và Tuanclml như sau:
"Chào langtuyeugirl,
Tôi xin nhắc nhở bạn về việc bạn tự đặt câu hỏi để chính một acount khác của bạn (Tuanclml ) trả lời và bạn "nhắm mắt" bình chọn cho chính bạn để có nhiều điểm.
Bạn đã vi phạm quy định của Y! H&Đ. Chúng tôi chẳng những sẽ khg trả lời những câu hỏi của bạn mà còn xóa những câu hỏi của bạn.
Hãy vì một Y!H&Đ trí tuệ, trong sáng và bình đẳng nhé."

Các bạn trên cộng đồng Y!H&Đ nghĩ sao về trường hợp này ?
Điều đang nói là các câu trả lời của Tuanclml là những câu trả lời hoàn toàn sai và thiếu kiến thức so với các câu trả lời còn lại.
11 câu trả lời 11