Thường nghe nói có duyên mà không nợ ...Rồi lại nghe câu con là nợ, ...Bạn nghĩ sao về 2 chữ "nợ" này

Cập nhật: email của mình huunghi68dvb@yahoo.com
Cập nhật 2: Cách tiếp cận và thuyết giảng của thầy Nhất Hạnh mà bạn echcon đã nêu khiến tôi nhiều thấm thía... có lẻ chữ nợ nghe vô tình, nghe đời quá ...
Cập nhật 3: Bạn Xuân Hoàng có nghĩ là nên thêm thuyết luân hồi vào đây ko ?
5 câu trả lời 5