Cách mà người ta lợi dụng để xuyên tạc sự thật và bôi nhọ danh dự người khác thật đáng lên án

cách mà người ta lợi dụng để xuyên tạc sự thật và bôi nhọ danh dự người khác thật đáng lên án Mỗi người một chính kiến nhưng họ quên rằng ý nghĩa của từ chính kiến như thế nào Chính kiến là ý kiến chính thống và đáng được trân trọng. Vậy tại sao những người ở bên trời tây, những người đã bán nước lại được gọi là... hiển thị thêm cách mà người ta lợi dụng để xuyên tạc sự thật và bôi nhọ danh dự người khác thật đáng lên án
Mỗi người một chính kiến nhưng họ quên rằng ý nghĩa của từ chính kiến như thế nào
Chính kiến là ý kiến chính thống và đáng được trân trọng.
Vậy tại sao những người ở bên trời tây, những người đã bán nước lại được gọi là có chính kiến nhỉ? Họ không có ý thức xây dựng đất nước và cũng không có thiện chí gác bỏ quá khứ để hướng tới tương lai. Bạn thấy không? Trong khi chúng ta đang xây dựng đất nước hòa bình thì nhiều những con người ở đâu đó chẳng biết j về tình hình trong nước, chẳng biết j về cuộc sống trong nước và cũng chẳng vì lợi ích cộng đồng, mà chỉ mang tư lợi cá nhân. Nhận vài đồng bạc tài trợ mà nói xấu đất nước mình. Đi bôi nhọ đất nước và làm những điều trái ngược thì có xứng đáng là con của đất Việt hay không?
Mìnhg quá bức xúc về những topic được đăng trên mục này nói những điều không có thật về Việt Nam.
Quá khứ đã qua nhưng họ không nhận ra rằng Việt Nam đang phát triển.
Cập nhật: khi người ta không vì mục tiêu phát triển và khi người ta bị mất đi quyền công dân Việt Nam đơn giản vì họ không hiểu và chỉ vì mục đích cá nhân hèn kém thì người ta luôn tìm cách bôi nhọ người khác, nói xấu và bới móc. Họ không công nhận lịch sử đã đành nhưng lại đi ngược lại truyền thống và họ đứng trên quan... hiển thị thêm khi người ta không vì mục tiêu phát triển và khi người ta bị mất đi quyền công dân Việt Nam đơn giản vì họ không hiểu và chỉ vì mục đích cá nhân hèn kém thì người ta luôn tìm cách bôi nhọ người khác, nói xấu và bới móc.
Họ không công nhận lịch sử đã đành nhưng lại đi ngược lại truyền thống và họ đứng trên quan điểm cá nhân ích kỷ thì liệu có xứng đáng được chúng ta nói chuyện? Chúng ta chỉ nói với những người biết lắng nghe và biết rằng chúng ta sẵn sàng làm bạn với họ nếu họ xác định cùng chúng ta phát triển đất nước. Họ tự tước đi quyền lợi được làm một người VN yêu nước. Đáng buồn cho những người bên kia đại dương mà cũng mang danh là người Việt Nam nhưng đang nói xấu chính người Việt Nam.
14 câu trả lời 14