Bạn có bao giờ bị lừa như hỏi & đáp chưa?

tôi đang bị lừa
8 câu trả lời 8