Keo sơn gắn bó ( răng long đầu bạc ...) cái gì là keo, cái gì là sơn ?? Ý kiến của các bạn thế nào ?

4 câu trả lời 4