Các bạn ơi giúp mình với?

mình đang kết một anh chàng nhưng khi mình ngỏ lời với anh ấy thì anh ấy nói là mình nói giỡn với anh ấy , anh ấy nói anh ấy có j đâu mà để cho mình thích anh ấy jờ mình phải làm sao để anh ấy hiểu tình cảm mình đây tư vấn giúp mình với các bạn ơi
12 câu trả lời 12