Tại sao tiếng Việt nói là "vợ chồng" mà không phải là "chồng vợ"?

Cách gọi đó có ý nghĩa gì về quyền lợi của phụ nữ ngày xưa? Joe học tiếng Việt và bắt gặp cụm từ này khá thú vị, mong được tìm hiểu từ các bạn (tiếng Anh nói là "chồng vợ).
49 câu trả lời 49