Tục thờ Ông Địa - Thần Tài: nguồn gốc, cách thờ, cúng kiếng?

Không phải chỉ ở Việt Nam mới có tục thờ Ông Địa - Thần Tài, mà hấu như các nước trong khu vực Đông Nam Á (vì tôi chỉ biết Đông Nam Á) đều có tục thờ này.
4 câu trả lời 4