phân tích sự giống và khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan?

vì sao trong quá trình xây dựng CNXH, chúng ta lại phải quan tâm giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan giống nhau ở chỗ đều là những niềm tin của con người gửi gấm vào các đối tượng siêu hình.

  Điểm khác nhau cơ bản giữa ba phạm trù trên là:

  - Tôn giáo là niềm tin vào đối tượng siêu hình, mà những người cùng niềm tin này đã quy tụ lại thành tổ chức, có nhiệm vụ truyền giáo, có giáo luật chặt chẽ...Ví dụ: tôn giáo Cao đài.

  - Tín ngưỡng là niềm tin vào đối tượng siêu hình, chưa quy tụ thành tổ chức, chưa có người truyến giáo, chưa có giáo luật...Ví dụ: tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

  - Mê tín dị đoan là những niềm tin mang tính chất mê muội, cực đoan, kỳ dị vào các đối tượng siêu hình. Ví dụ: niềm tin có ma.

  Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa, có nhiều thế lực trong xã hội và trên thế giới dựa vào tín ngưỡng, mê tín dị đoan và tôn giáo để xách động một số người chống đối lại quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngoài ra, lực lượng của tín ngưỡng và tôn giáo trong xã hội chẳng những không nhỏ, mà còn có những ảnh hưởng nhất định đến sự yên bình của cuộc sống. Do đó, nhà nước xã hội chủ nghĩa phải quan tâm giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo.

 • 4 năm trước

  xét về giống nhau thì mê tín dị đoan và tín ngưỡng, tôn giáo đều tin vào 1 đều thần bí, hư ảo, vô hình nhưng mê tín, dị đoan lại tin 1 cách thái quá, không hợp vs lẽ thường, được lập ra để lợi dụng lòng tin của ng khác và hoạt động vì mục đích kiếm tiền là chính. Khác vs mê tín, dị đoan, tín ngưỡng-tôn giáo hướng cho chúng ta đến vs những điều tốt đẹp, làm cho con người tin tưởng những quan niệm giáo lí đúng vs lẽ tự nhiên như ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ,...(cn nx mn tự suy nghĩ thêm nhe^^

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.