Khi hôn nhau, hai bạn nam nữ trao cho nhau bao nhiêu vì trùng?

Hằng ngày nước bọt của chúng ta cuốn trôi đi khoảng 100 tỉ tế bào của hơn 300 loại vi trùng có sẵn trong khoang miệng.
(http://www.viettribune.com/vt/index.php?...
11 câu trả lời 11