Xin các bạn cho biết 20 ngành nghề chiếm ưu thế nhất trong xã hội hiên nay? cám ơn.?

Em đa ng chọn ngành nghề để thi vào đại học, xin các bạn cho biết 20 ngành nghề chiếm ưu thế nhất trong xã hội hiện nay mà sinh viên ưa chuộng. chú ý với các ngành nghề sau khi tốt nghiệp đại học vừa xin việc trong các cơ quan nhà nước dễ dàng vừa làm thêm ngoài giờ cho tư nhân ( hãy loại trừ những ngành nghề đang... hiển thị thêm Em đa ng chọn ngành nghề để thi vào đại học, xin các bạn cho biết 20 ngành nghề chiếm ưu thế nhất trong xã hội hiện nay mà sinh viên ưa chuộng. chú ý với các ngành nghề sau khi tốt nghiệp đại học vừa xin việc trong các cơ quan nhà nước dễ dàng vừa làm thêm ngoài giờ cho tư nhân ( hãy loại trừ những ngành nghề đang bị bảo hòa vì khó xin việc). Hãy giúp em, em rất cám ơn.
4 câu trả lời 4