Môn Aikido: nguồn gốc, nguyên lý kỹ thuật, du nhập Việt Nam?

Bạn kể tên một số danh võ Aikido Việt Nam.
1 câu trả lời 1