Thần Quyền có phải là một môn võ? Đặc điểm của Thần Quyền?

Thần Quyền còn gọi là Võ Thần, Võ Năm Ông, Võ Bùa, Võ Gồng, Quyền Thề... phải không?
2 câu trả lời 2