Tôi muốn hỏi về hình thức vay vốn ở ngân hàng?

Công ty tôi muốn vay vốn ngân hàng thế chấp bằng tài sản máy may .Xin cho hỏi ngân hàng nào có dịch vụ như trên
7 câu trả lời 7