Ý nghĩa của con số 3 ?

Số 3 có những điều mà có thể bạn chưa biết: - Hình tam giác có 3 góc tạo nên một mặt phẳng . Điều đó giúp giữ thăng bằng. Vậy nhóm 3 người sẽ đạt được sự đồng thuận cao , liên kết chặt chẽ hơn , công bằng hơn. Có thể xem một nhóm 3 người như 1 nhóm thống nhất. Như vậy sự liên kết giữa 3 nhóm cũng sẽ đạt được sự... hiển thị thêm Số 3 có những điều mà có thể bạn chưa biết:
- Hình tam giác có 3 góc tạo nên một mặt phẳng . Điều đó giúp giữ thăng bằng. Vậy nhóm 3 người sẽ đạt được sự đồng thuận cao , liên kết chặt chẽ hơn , công bằng hơn. Có thể xem một nhóm 3 người như 1 nhóm thống nhất. Như vậy sự liên kết giữa 3 nhóm cũng sẽ đạt được sự đồng thuận , liên kết cao . Có thể xem một khối 3 nhóm như 1 khối thống nhất . Tương tự như vậy với 1 nhóm 3 khối ... và có thể tăng thêm cấp độ nữa. Vậy ta có thể phân nhóm số đông thành các trục tam giác nhiều cấp có thể tạo được một tập thể thống nhất.
- Theo mình , số 3 có ý nghĩa là sự đoàn kết . Bạn có nghĩ như vậy không ?
Cập nhật: Mình cũng xin được bổ sung :
- Trong một nhóm 3 người , nếu 2 người có ý kiến trái ngược nhau thì người thứ 3 sẽ có vai trò dung hòa , đàm phán. Hoàn toàn không phải là sự áp bức .
- Trong hôn nhân, người thứ 3 sẽ là kết quả của tình yêu. Như vậy, gia đình sẽ trở thành một trục tam giác hạnh phúc.
6 câu trả lời 6