Lừa đảo 7 triệu USD thì bằng bao nhiêu tiền VN?Mình không tính nổi nữa, xin cho biết?

Đọc tin này thấy một người gốc Việt ở Mỹ lừa đảo 7 triệu USD, ghê quá.Nếu vụ lừa không bị phát giác thì họ tiêu sài dư đến hết đời. Hay Việt kiều này muốn lừa đảo ở Mỹ để gửi tiền về VN cho bà con họ hàng xây nhà nhỉ?Vậy nếu mà lừa để gửi tiền về VN có được gọi là Việt kiều yêu nước... hiển thị thêm Đọc tin này thấy một người gốc Việt ở Mỹ lừa đảo 7 triệu USD, ghê quá.Nếu vụ lừa không bị phát giác thì họ tiêu sài dư đến hết đời.
Hay Việt kiều này muốn lừa đảo ở Mỹ để gửi tiền về VN cho bà con họ hàng xây nhà nhỉ?Vậy nếu mà lừa để gửi tiền về VN có được gọi là Việt kiều yêu nước không?
http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2008/04/3BA00F16/
10 câu trả lời 10