Tỏ tình với người ta ,lại bị người tà từ chối bạn có cảm giác như thế nào?

14 câu trả lời 14