Vận động viên võ thuật Việt Nam thành công hơn các vđv khác?

Tại sao các vận động viên võ thuật Việt Nam thành công hơn các vận động viên các môn thể thao khác? Phải chăng vì người Việt Nam hiếu chiến? Hay vì một lý do nào khác?
5 câu trả lời 5