Tái tạo dây chằng gối ,khả năng hồi phục có tốt không?

Cách nay 20 năm do chấn thương trong thể thao mình đã bị đứt dây chằng gối phải, đã phẩu thuật,vận động có yếu hơn.Hiện nay gối bị lỏng,đi dau, bác sĩ bảo phải mổ nôi soi để tái tạo dây chằng.Ai là ngừoi biết về lĩnh vực nầy hoặc đã từng bị, cho mình hỏi khả năng hồi phục tốt không? 43 tuổi rồi, có nên làm phẩu... hiển thị thêm Cách nay 20 năm do chấn thương trong thể thao mình đã bị đứt dây chằng gối phải, đã phẩu thuật,vận động có yếu hơn.Hiện nay gối bị lỏng,đi dau, bác sĩ bảo phải mổ nôi soi để tái tạo dây chằng.Ai là ngừoi biết về lĩnh vực nầy hoặc đã từng bị, cho mình hỏi khả năng hồi phục tốt không? 43 tuổi rồi, có nên làm phẩu thuật không ? xin cám ơn
3 câu trả lời 3