Tự nhiên bị nhuộm màu !!?

Màn hình máy tính của mình tự nhiên biến thành màu vàng!!! Bạn nào biết cách khắc phục bày cho mình với !!!Thanks.
2 câu trả lời 2