Bạn nghĩ gì về bài học này ? có còn giá trị hướng dẫn cách suy nghĩ và hành động của mình bây giờ không ?

Hồi tui còn học tiểu học dưới chế độ VNCH, sách giáo khoa tập đọc có một bài kể về hai người lính trên hai chiến tuyến đối lập đang nằm hấp hối ngoài mặt trận. TRời rất lạnh. MỘt người lính biêt mình không qua khỏi đã cởi chiếc áo choàng của mình và đắp cho người lính đối phương bị thương. Đó là bài học của thời... hiển thị thêm Hồi tui còn học tiểu học dưới chế độ VNCH, sách giáo khoa tập đọc có một bài kể về hai người lính trên hai chiến tuyến đối lập đang nằm hấp hối ngoài mặt trận. TRời rất lạnh. MỘt người lính biêt mình không qua khỏi đã cởi chiếc áo choàng của mình và đắp cho người lính đối phương bị thương.

Đó là bài học của thời "Nguỵ"
Xã hội bây giờ nhận xét và đánh giá thế nào về bài học này? có nên học tập và làm theo không ?
16 câu trả lời 16