Tồn tại hay không tồn tại???

Tồn tại hay không tồn tại? Tobe or not tobe???
Cập nhật: Đa tạ bạn Le N. Không biết đến khi nào mình mới đạt được chữ "ngộ" trong phật pháp. Chỉ nhớ 1 câu của tiền nhân:
"Làm trai sống ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông"
Cập nhật 2: Bạn Thuy Dưong H thân mến đúng là con ngừoi ta hơn nhau ở chỗ "Tồn tại như thế nào".
Cập nhật 3: Nghiệt súc ơi là nghiệt súc. Đúng là nghiệt súc. Chữ "sắc sắc không không" trong đạo phật mỗi người phảt tự niệm cho mình. Khi con người ta đang "hưởng dương" thì người ta phải là hữu hình. Cái hữu hình thể hiện ngay khi ta chào đời là tiếng khóc "oe oe', là tiếng gọi "ông bà cha... hiển thị thêm Nghiệt súc ơi là nghiệt súc. Đúng là nghiệt súc. Chữ "sắc sắc không không" trong đạo phật mỗi người phảt tự niệm cho mình. Khi con người ta đang "hưởng dương" thì người ta phải là hữu hình. Cái hữu hình thể hiện ngay khi ta chào đời là tiếng khóc "oe oe', là tiếng gọi "ông bà cha mẹ". Thêm chut nưa, khi ta lớn lên, học hành, và ra đời là ta đang cống hiến, đóng góp cho xã hội. Khi ta "chết" đi. Lúc này mọi cái đã là qua khứ. Và những đóng góp của ta đến lúc nào mà "nhân gian" còn coi là có ích, dù lúc ấy ta đang ở thể"không" vẫn là ta, ta sẽ thấy mình còn có ích, túc là ta vẫn "tồn tại" dù ta không còn hiện hữu ở thể "hữu hình". Lại một lần nữa xin dẫn môt câu của tiền nhân:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
Xuân Diệu
11 câu trả lời 11