Chào mọi người sẽ được mọi người chào lại!?

Hi! Chào mọi người sẽ được mọi người chào lại!? Có 1 câu chuyện như vầy nè: Một vị đại biểu đến thăm 1 làng quê nọ và ông nhờ 1 bác nông dân ở địa phương dẫn đường đi thăm 1 số nơi, bác ND đi cùng xe với vị đại biểu và xe mui trần.Trên đường đi bác nông dân luôn tươi cười và vẩy chào mọi người khi họ gặp. Vị... hiển thị thêm Hi!
Chào mọi người sẽ được mọi người chào lại!?
Có 1 câu chuyện như vầy nè:
Một vị đại biểu đến thăm 1 làng quê nọ và ông nhờ 1 bác nông dân ở địa phương dẫn đường đi thăm 1 số nơi, bác ND đi cùng xe với vị đại biểu và xe mui trần.Trên đường đi bác nông dân luôn tươi cười và vẩy chào mọi người khi họ gặp.
Vị ĐB ngạc nhiên lắm, hỏi bác ND: - Bác quen biết nhiều người vậy ư?
- Đâu có! - Bác ND trả lời.
- Thể sao bác chào hỏi và họ cũng nhiệt tình với bác vậy?- vị ĐB thăc mắc.
- Có gì đâu, tôi chào họ, họ cũng không biết tôi là ai, nhưng họ nghĩ tôi biết họ và điều đó làm cho họ vui, họ nghĩ mình quan trọng được nhiều người biết có vậy thôi! - Bác ND đáp!.

Còn bạn bạn có thấy mình lâng lâng khi được ai đó chào bạn không?
29 câu trả lời 29