Tại sao một đứa trẻ vừa sinh za đã biết khóc ?đó có phải là bản năng của người?

khóc chẳng cần ai dậy mà biết,dậy nói thì còn phải đợi thời gian dài đứa bé mới biết nói
14 câu trả lời 14