Các bạn cho mình hỏi tất toán là gì,và nếu có thì gửi cho mình 1 mẫu tất toán của ngân hàng nhé!

1 câu trả lời 1