Hỏi các bạn về đặt tên cho công ty, rất gấp, thanks a lot!?

Một công ty có chức năng tư vấn giao dịch kinh doanh vàng, bất động sản, chứng khoán, thương mại điện tử. Cty chuẩn bị thành lập muốn đặt tên, yêu cầu: tên hay, ấn tượng, phù hợp với chức năng kinh doanh, có yếu tố phong thủy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhờ các bạn tư vấn giúp, nêu ra cở sở của tên đề xuất... hiển thị thêm Một công ty có chức năng tư vấn giao dịch kinh doanh vàng, bất động sản, chứng khoán, thương mại điện tử. Cty chuẩn bị thành lập muốn đặt tên, yêu cầu: tên hay, ấn tượng, phù hợp với chức năng kinh doanh, có yếu tố phong thủy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Nhờ các bạn tư vấn giúp, nêu ra cở sở của tên đề xuất càng tốt, Thanhs you very much!
Cập nhật: Vì tên của công ty rất quan trọng, nó gắn bó lâu dài với người sáng lập,với các thành viên trong công ty là phần hồn, là thương hiệu của công ty mà !
10 câu trả lời 10