Hướng kinh doanh.?

Xin mọi người trên cộng đồng cho đóng góp ý kiến gíp mình nhé: Nếu như bạn có một mảnh đất rộng 1.000m2 trên mặt tiền đường tương đối lớn ở quận Tân Phú thì bạn sẽ kinh doanh về lĩnh vực gì cho thật hiệu quả ? Xin cảm ơn nhiều.
8 câu trả lời 8