Lịch sử sông lấp hải phòng bắt nguồn từ đâu?

sông lấp có từ năm nào?bắt nguồn từ đâu?và tên cũ thời Pháp thuộc là gì?
2 câu trả lời 2