Tôi nghe nói khi mua hàng hóa có trị giá trên 10 triệu đồng phải làm hợp đồng mua bán có đúng không? cảm ơn!

Được biết nó được quy định trong luật thương mại số 36/2005 và luật dân sự số 33/ 2005 nhưng tôi tìm đọc không thấy có tôi muốn các bạn giúp tôi tìm được câu trả lời xác đáng nhất vì tôi đang rất cần thông tin này.
3 câu trả lời 3