Bà con oi gia EXW trong xuất nhập khẩu là giá như thế nào?

5 câu trả lời 5