Công Ty kêu gọi góp vốn như thế này có an toàn hay không vậy các bạn ? Hãy giúp đỡ tôi với ?????????????

CTy tôi đang làm việc là CTy TNHH kinh doanh & dịch vụ sửa chữa các thiết bị Tin Học (CTY đã hoạt động gần 3 năm) với Giám đốc là A Phó Giám đốc là B (B là vợ của A)... Cả Cty đều biết la cả gia đình A & B chuẩn bị qua Mỹ định cư chỉ 6 tháng hoặc 1 năm anh A mới về. CTy anh A trao lại tạm thời cho 2 Kế Toán & 1 anh... hiển thị thêm CTy tôi đang làm việc là CTy TNHH kinh doanh & dịch vụ sửa chữa các thiết bị Tin Học (CTY đã hoạt động gần 3 năm) với Giám đốc là A Phó Giám đốc là B (B là vợ của A)... Cả Cty đều biết la cả gia đình A & B chuẩn bị qua Mỹ định cư chỉ 6 tháng hoặc 1 năm anh A mới về. CTy anh A trao lại tạm thời cho 2 Kế Toán & 1 anh Trưởng Phòng Kỹ Thuật đảm nhiệm Tết Mậu Tý vừa qua 2008, anh A có họp với Cty và có nêu vấn đề góp vốn. Anh A có nói như sau : Giá Trị thương hiệu 1 tỷ VND; Vốn điều lệ 300 Triệu VND; Tài sản hiện có Cty 200 Triệu VND=> Tổng Cộng 1tỷ 500 Triệu VND. Nếu 1 nhân viên C trong cty đóng góp 150 triệu thì sẽ được tính lãi hàng tháng như sau . Nếu tháng đó cty lãi 40 Triệu VND thì lãi của người C đó là 40 triệu x 10 / 100 = 4 triệu VND. Nhưng mới đây vào tháng 6 này anh lại họp và có nêu thêm vấn đề x2 số tiền góp & thành tiền thật sau 5 năm. Ví dụ C đóng vào 150 triệu thì thành 300 triệu nhưng 150 triệu sau sẽ thành tiền thật sau 5 năm và lãi vẫn tính như trên sẽ là 300 Tr x10/100
4 câu trả lời 4