Máy tính của em khi mở lên báo lỗi là your system may be at risk?

khi máy hiện lên màn hình màu xanh sau khi chạy windows xong nó hiện lên một cái bảng có 2 chỗ để chọn: resolve now và resolve later em không muốn resolve mà cũng không muốn nó hiện lên lúc khởi động thì phải làm sao?
2 câu trả lời 2