Mình muốn tìm gia đình nào có nhu cầu nhận con nuôi :(?

Mình chỉ còn ít ngày nữa là sinh em bé rồi , nhưng mà mình không có khả năng để nuôi nó , mình biết đăng thông tin như này là không có gì tốt đẹp cả . Nhưng mình xin lỗi mình không biết làm cách nào nữa . Có ai có thể giúp mình tìm gia đình nào đó nhận con nuôi ko . Làm ơn pm với mình quá nik yạhoo là : Ty_maybe86... hiển thị thêm Mình chỉ còn ít ngày nữa là sinh em bé rồi , nhưng mà mình không có khả năng để nuôi nó , mình biết đăng thông tin như này là không có gì tốt đẹp cả . Nhưng mình xin lỗi mình không biết làm cách nào nữa . Có ai có thể giúp mình tìm gia đình nào đó nhận con nuôi ko . Làm ơn pm với mình quá nik yạhoo là : Ty_maybe86 nhé . Cảm ơn
9 câu trả lời 9