Hoàn thuế giá trị gia tăng là gi?

Những đối tượng chịu thuế GTGT, trường hợp nào thì đuợc hoàn thuế GTGT, có thể cho 1 ví dụ minhhọa không?
Xin cảm ơn các bạn.
3 câu trả lời 3