thegioixanh đã hỏi trong Kinh doanh & Tài chínhThuếViệt Nam · 1 thập kỷ trước

Hoàn thuế giá trị gia tăng là gi?

Những đối tượng chịu thuế GTGT, trường hợp nào thì đuợc hoàn thuế GTGT, có thể cho 1 ví dụ minhhọa không?

Xin cảm ơn các bạn.

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Văn bản hướng dẫn về thuế GTGT hiện hành là Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính.

    Các câu hỏi của bạn, kể cả ví dụ đều có sẵn trong đây:

    http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/32_TT_BTC_...

    Hãy tự đọc và tìm hiểu kỹ nhé vì nếu mà viết ra thì rất dài và không hết được các ý của bạn hỏi!

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    câu trả lời của bạn tùng lê chính xác đó,ngoài ra bạn nên tham khảo thông tư 32/btc như bạn thứ 2 trả lời đó.chúc bạn vui

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    Hi!

    Khi DN đăng ký Thuế theo hình thức khấu trừ thuế GTGT thì DN được mua Hóa đơn bán hàng GTGT!

    Hàng tháng căn cứ vào HĐ bán hàng lập bảng kê bán ra - kê HĐ tuần tự theo thời gian phát sinh, tiền hàng ( doanh thu) và thuế GTGT đầu ra ( thuế GTGT phải nộp).

    Căn cứ vào HĐ GTGTnhập mua hàng hoặc Chi phí kê vào bảng kê mua vào, cũng kê tuần tự theo ngày tháng phát sinh, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế đầu vào ( Thuế GTGT được khấu trừ).

    Sau đó lập từ khai thuế GTGT hàng tháng, có phần mềm Ngành Thuế cấp miễn phí vào trang web của Tổng cục thuế tải về!

    http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/?

    Số thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào ( có số dương); nếu có số âm thì là thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp. Nếu còn được khấu trừ liên tiếp trong 3 tháng và số tiền kha khá thì DN có quyền lập hồ sơ đề nghị Cơ quan Thuế được hoàn thuế! Tức trả lại DN số tiền thuế được hoàn đó!

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.