Bộ giáo dục Việt Nam ?

Các ban nghĩ sao về bộ giáo dục nước mình ? Lúc đầu cam kết sẽ thi đại hoc môn toán bằng hình thức trắc nghiệm sau đó lại thôi . Gộp 2 kì thi tnthpt va tsdhcđ làm 1 vào năm 2008 nhưng năm 2009 vẫn chưa làm được . Tháng 4 năm nay còn ra quyết định là thí sinh làm bài thi trắc nghiệm mà tích sai đáp án là bị trừ điểm... hiển thị thêm Các ban nghĩ sao về bộ giáo dục nước mình ? Lúc đầu cam kết sẽ thi đại hoc môn toán bằng hình thức trắc nghiệm sau đó lại thôi . Gộp 2 kì thi tnthpt va tsdhcđ làm 1 vào năm 2008 nhưng năm 2009 vẫn chưa làm được . Tháng 4 năm nay còn ra quyết định là thí sinh làm bài thi trắc nghiệm mà tích sai đáp án là bị trừ điểm , nhưng sau này lại thôi ?
7 câu trả lời 7