Em vô phòng chat kô được .em vô là bị từ chối đẫy ra ! cho em biết lí do và cách dzô phòng chat.Cảm ơn

3 câu trả lời 3