Trang http://www.freelotto.com có lừa đảo không?

Tình cờ vào ngày 29/6/2008 trên trang https://login.yahoo.com/config/mail?.intl=us
xuất hiện trang http://www.freelotto.com
5 câu trả lời 5