Tôi thấy ở quán net có thể mở 1 lúc nhiều nick yahoo,nhưng ở nhà thì tôi mở như vậy không được,làm cách nào ?

5 câu trả lời 5