Chỉ giúp với!! Blog ấy mà?

Cho mình hỏi :Mình thấy một số bạn có dòng chủ xanh phía dưới nick khi click vào đó thì nó tự vô ngay trang Blog cua người đó. Vậy làm sao làm dc như vậy thế.
1 câu trả lời 1