Tại sao ko thấy con cháu đảng đi du học ở các nước xã hội chủ nghĩa ?

Đảng đi xe hơi loại xịn ở điện ngọc, gửi con cháu đi du học các nước tư bản. Miệng đảng sặc mùi Xã hội chủ nghĩa. Mà kỳ lạ thật, không thấy đứa nào cho con học các nước Cọng sản tiền tiến như Cu Ba, Bắc Hàn nhỉ ? ai biết tại sao ko?
8 câu trả lời 8