Chiếc khăn có hình ô ca-rô màu đen-trắng mà người dân Nam Bộ hay đội là khăn gì vậy?

13 câu trả lời 13