Các bạn ơi! hay tam sự với mình vê chuyện tình cảm nhé?

hiiiii! mình và Anh ấy quen nhau được hơn 1 năm rôi, nhưng mới y nhau đc hơn 1 thang thôi.Anh ấy hưn mình năm tuổi, nhưng tính cách lại hay giận dỗi lắm.Hè này, anh ấy đc nghỉ hề nwn muốn rủ mình cùng về để ra mắt bố mẹ anh ây, nhưng mình chưa muốn ví cũng mới...nên mình muốn tìm hiểu thêm về nhau để hiểu nhau... hiển thị thêm hiiiii! mình và Anh ấy quen nhau được hơn 1 năm rôi, nhưng mới y nhau đc hơn 1 thang thôi.Anh ấy hưn mình năm tuổi, nhưng tính cách lại hay giận dỗi lắm.Hè này, anh ấy đc nghỉ hề nwn muốn rủ mình cùng về để ra mắt bố mẹ anh ây, nhưng mình chưa muốn ví cũng mới...nên mình muốn tìm hiểu thêm về nhau để hiểu nhau hơn.Mình lấy cớ là em còn bận nên ko về đc, hẹn anh khi khác. Anh ấy ko hiểu mà đã giận mình đấy, anh ấy nghĩ mình ko thực lòng với anh ấy. THeo các bạn thì mình nên làm gì để thuyết phục đc anh ấy bây giờ.
Hiii! Mình cảm ơn các bạn trước nhé!
7 câu trả lời 7