Xin các bạn cho biết địa chỉ, số phone của công ty Intel VN , hoặc của ông Thân trọng Phúc

3 câu trả lời 3