Đi xe máy, "vê côn " là gì vậy bạn ? có lợi ích gì ?

Mình nghe người ta nói , đi xe máy mà "vê côn " thì mau hư bộ li hợp lắm ? vậy "vê côn " là như thế nào ? tại sao phải làm vậy ? mình đi xe máy, khi xuống dốc cầu , mình hay đạp số, để cho xe chạy ko số cho nhẹ , hết dốc, mình kéo tay ga cho máy chạy gần với tốc độ đang chạy ko số, mình buông... hiển thị thêm Mình nghe người ta nói , đi xe máy mà "vê côn " thì mau hư bộ li hợp lắm ? vậy "vê côn " là như thế nào ? tại sao phải làm vậy ?

mình đi xe máy, khi xuống dốc cầu , mình hay đạp số, để cho xe chạy ko số cho nhẹ , hết dốc, mình kéo tay ga cho máy chạy gần với tốc độ đang chạy ko số, mình buông chân ra, xe chạy có số lại bình thường, máy bắt vào số chạy cũng nhịp nhàng lắm , ko bị giật , làm vậy có mau mòn bộ ly hộp ko ?
5 câu trả lời 5