Ban nghĩ gì về nhạc trẻ hiện nay ?

Những năm gần đây thật sự cái gọi là nhạc Việt khiến tôi vô cùng thất vọng.Bạn bè tôi có người còn đoạn tuyệt luôn với nhạc Việt,chỉ nghe có bài quốc ca.Các ca sĩ trẻ hiện nay chưa tạo được phong cách riêng của chính họ,còn quá lai căng và thậm chí là đạo nhạc nữa. Bạn suy nghĩ thế nào về vấn đề này ? Hãy chia sẻ... hiển thị thêm Những năm gần đây thật sự cái gọi là nhạc Việt khiến tôi vô cùng thất vọng.Bạn bè tôi có người còn đoạn tuyệt luôn với nhạc Việt,chỉ nghe có bài quốc ca.Các ca sĩ trẻ hiện nay chưa tạo được phong cách riêng của chính họ,còn quá lai căng và thậm chí là đạo nhạc nữa.
Bạn suy nghĩ thế nào về vấn đề này ? Hãy chia sẻ với tôi.
Cập nhật: Tất nhiên là tôi không vơ đũa cả nắm vì cũng có một số trường hợp ngoại lề như Thùy Chi chẳng hạn.Nhưng thực trạng chung vẫn rất đáng buồn.
16 câu trả lời 16